Wij zoeken collega’s, bekijk hier onze vacatures

Vorig artikel
Door het dak

Nieuws

Dagrecreatie profiteert van aantrekkende economie

Twister!

Volgend artikel

Consumenten trekken de portemonnee weer

De economie trekt aan en de consumentenbestedingen stijgen. De Nederlandse dagrecreatie-sector profiteert daarvan en groeit in 2017 naar verwachting met 1 tot 2%. Ondanks de groei blijft de vrijetijdsbranche een vechtersmarkt.

De afgelopen jaren is het aanbod aan vrijetijdsbesteding toegenomen. Zo is er in heel Europa een snelle groei waar te nemen van trampolineparken. Het aanbod groeit ook door toetreders uit andere sectoren. Steeds vaker zetten horecagelegenheden beleving centraal in hun concepten, zoals Bij de Neut in het Nederlandse Westerhoven. Ook leegstaand vastgoed wordt getransformeerd naar ‘leisure’ concepten.

Innovatie

Veel bedrijven voeren de concurrentie louter op prijs. Door de snel veranderende consumententrends, wordt de levenscyclus van een attractie steeds korter. Doorlopende innovatie wordt een key element in het starten en daarna duurzaam exploiteren van een eigen park. Het creëren van een bijzondere herinnering is bepalend voor herhaalbezoeken van consumenten. Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen voor unieke elementen, thematisering en periodieke add-ons. Bij ELI Play helpen we de klant om zich te onderscheiden door een uniek aanbod.

Meer bezoekers

Het aantal bezoekers aan dagrecreatie stijgt elk jaar. Nu de economische crisis achter ons ligt, gaan consumenten er graag weer een dagje op uit. Ze zijn continu op zoek naar nieuwe ervaringen en vormen van belevingen. Nederland ontwikkelt zich steeds meer een toeristische hotspot. Hierdoor neemt het aantal buitenlandse toeristen toe. Kortom, voor ondernemers in dagrecreatie liggen de kansen voor het oprapen.

Bron: Rabobank Cijfers en Trends 2016/2017


Loading page...